บริษัท เอกดำรงค์ลิสซิ่ง จำกัด

รับจำนองบ้าน ที่ดิน จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม อยุธยา สระบุรี นครราชสีมา (บางส่วน) 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี หัวหิน ชะอำ 

©2018 by www.eakdumrong.com. Proudly created with Wix.com

คำถามที่ลูกค้าอยากรู้ 

คำถามของลูกค้า

ลูกค้าอยากรู้ว่าบริษัท น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ขนาดไหน

บริษัทของเรา ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อมานานแล้ว 17 ปี ตั้งแต่ขายผ่อนรถจักรยานยนต์ใหม่ มือสอง และพัฒนามาจนเป็นธุรกิจรับจำนองที่ดิน บ้าน บริษัทเราดำเนินธุรกิจโดยยึดธรรมภิบาลในการทำงาน อาทิเช่น การจดจำนองเป็นรูปแบบนิติบุคคล การคิดดอกเบี้ย 15%ต่อปีแบบเงินต้นลดดอกเบี้ยลด แบบตามกฏหมาย และเราจะชื้แจงเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการกู้เงินทั้งหมด ตลอดจนวิธีการติดตามหนี้ของบริษัท

ที่นี่ จำนองหรือขายฝาก ?

บริษัทเรามีการให้ลูกค้ากู้เงิน โดยใช้ที่ดินเป็นหลักประกันเงินกู้ โดยการจดทะเบียนจำนองที่สำนักงานที่ดินนั้นๆ

บริษัทไม่ทำธุรกรรมขายฝากกับลูกค้า 

ดอกเบี้ยเท่าไหร่

ดอกเบี้ยของบริษัทร้อยละ 15% ต่อปี ลดต้นลดดอกเบี้ย ถูกต้องตามกฏหมาย โดยลูกค้าสามารถชำระเงินต้นและปิดบัญชีเมื่อไรก็ได้ตามใจลูกค้า 

บริษัท มีสาขาที่ไหนบ้าง

ปัจจุบันเรามีสำนักงานใหญ่ที่จันทบุรี แต่ความเจริญก้าวหน้าทางการสื่อสารและเทคโนโลยีทำให้เราสามารถให้บริการคลอบคลุมทั้งภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล  โดยมีพนักงาน ดำเนินเรื่องทั้ง จดจำนอง ไถ่ถอน และให้กับลูกค้าถึงจังหวัดที่ลูกค้าอาศัยอยู่

ลูกค้าจะได้รับเงินเมื่อไร 

เมื่อลูกค้าเข้าใจและตกลงเงื่อนไข กับบริษัทเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะนัดลูกค้าไปจดจำนองที่สำนักงานที่ดินตามโฉนดที่ดิน เมื่อจำนองเรียบร้อย บริษัทจะโอนเงินให้กับลูกค้าตามยอดที่ตกลงไว้ โดยพนักงานจะอยู่กับลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว

เวลาไถ่ถอนต้องทำยังไง

มีสองกรณี  1.  บริษัทจะส่งโฉนดไปให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ เมื่อลูกค้าโอนเงินมาให้ครบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

                2.  ลูกค้าต้องการให้พนักงานเอาโฉนดไปให้ที่สำนักงานที่ดิน กรณีจะมีค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงกัน

LINE ICON.jpg